Payment

ช่องทางการชำระเงิน

bank
ธนาคารชื่อบัญชี
กสิกรไทย
กสิกรไทย
ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์
กรุงเทพ
กรุงเทพ
กรุงไทย
กรุงไทย

แจ้งการชำระเงิน

กรอกข้อมูลชำระเงิน
ชื่อ สกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์ *
 
เลขที่อ้างอิง
ประเภทรายการชำระ *
วันที่โอนเงิน *
เวลา *
จำนวนเงิน *

เลือกธนาคารที่โอนเข้า
กสิกรไทย

ไทยพาณิชย์

กรุงเทพ

กรุงไทย


รายละเอียดเพิ่มเติม:

สลิป


QR
line-button-shadow

Phone

091-7439779

line id

@somowinkwhite

facebook

Wink White Thailand

ig

somowinkwhite